Zeeloodsen : Stakings- en actieaanzegging

 UPDATE  (28/03/14) - Op 3 maart werd door het VSOA een stakings- en actiezaanzegging gedaan bij de Vlaamse overheid, en meer bepaald bij de DAB loodswezen, korps van de scheldemondeloodsen (zeeloodsen). De problematiek situeert zich rond een protocol van 2007 (protocol 250.811) tussen de drie representatieve vakorganisaties en de Vlaamse overheid.

Het betreft meer bepaald twee principes waarvoor de Vlaamse  regering zich verbonden heeft, nl. de bevoegdheidsuitbreiding en gelijk loon voor gelijk werk.

Sinds 2007 werd deze problematiek door het VSOA op elk formeel overleg aangekaart en op de uitvoering hiervan aangedrongen. Behalve meewarige reacties mochten wij geen enkele reacties ontvangen.

In het kader van een ander gelijklopend dossier, nl. rond  “de pensioen- en eindeloopbaanproblematiek -optimalisatie van het loodswezen”- hebben wij daarenboven tot onze grote verbazing moeten constateren dat er door de Vlaamse regering wel allerhande initiatieven worden genomen en dat diezelfde overheid  er zelfs supplementaire budgetten voor beschikbaar heeft om, niet door het personeel gedragen  extra verloningscomponenten te financieren.

Een dergelijke beleidsvoering blijft verbazen, aangezien een belangrijk protocol als protocol 250.811 na 7 jaar, niettegenstaande dit door het VSOA op elk overleg geagendeerd werd, koudweg niet uitgevoerd wordt en er daarenboven blijkbaar geen enkele mogelijkheid bestaat om hierin enige beweging te brengen.

Naar aanleiding van onze stakings/actieaanzegging van 3 maart 2014 werd een bemiddelingsprocedure opgestart. In dit verband hebben wij heden moeten constateren dat de Vlaamse regering nog steeds niet de minste bereidheid heeft om dit protocol uit te voeren.

Hierdoor eindigt de facto de bemiddeling en zal het VSOA tot actie overgaan.

Daarom zal het VSOA vandaag een prikactie voeren die er in bestaat dat geen schepen zullen geloodst worden tussen 17.00u en 09.00u.

Dit is echter een symbolische actie, de veiligheid van de scheepvaart zal ten allen tijde gegarandeerd worden.

Eenmaal de nieuwe Vlaamse regering is aangetreden zal het VSOA binnen de drie maanden overgaan tot langdurige acties.
 
Afspraak gegarandeerd.
 

Namens het VSOA,
Jos Mermans
Voorzitter Vlaamse overheid

0478/55.15.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zeeloodsen - Staking voorlopig afgewend, bemiddelingsgesprek volgt
(08/03/14) - VSOA heeft vrijdagavond op het laatste moment dan toch beslist om de staking bij het loodswezen op te schorten. Die beslissing kwam er na een nieuw voorstel voor een bemiddelingsgesprek met de Vlaamse overheid. Dat zal normaal gezien volgende week donderdag doorgaan.

VSOA had onlangs een stakingsaanzegging (lees hieronder) ingediend om vrijdagavond vanaf 17 uur stiptheidsacties te ondernemen en enkel nog tijdens de kantooruren te werken. De vakbond stelt dat de Vlaamse overheid talmt met het uitvoeren van een zeven jaar oud protocolakkoord binnen het loodswezen over onder meer het samenvoegen van bepaalde loodstrajecten. Daarnaast zou ook de beloofde opname van privéanciënniteit nog niet zijn uitgevoerd. De Beroepsvereniging van Loodsen distantieerde zich vrijdag wel van eventuele acties.

Net voor de geplande actie kreeg Jos Mermans (VSOA) vrijdagnamiddag nog een nieuw voorstel tot bemiddeling met de Vlaamse overheid. "Er is nu een gesprek vastgelegd voor volgende week donderdag", zegt hij. "Om dat overleg alle kansen te geven, hebben we besloten de actie voorlopig op te schorten. Er is dus een week tijd gewonnen, maar een oplossing is er nog niet."

Bron : Belga

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VSOA-zeeloodsen leggen mogelijk vanaf 17.00 uur werk in Antwerpse haven stil
(07/03/14) - De liberale vakbond VSOA wil op basis van een stakingsaanzegging stiptheidsacties uitvoeren uit ontevredenheid over de loodsenwerking. Er zou vanaf vrijdagavond enkel nog tijdens de kantooruren gewerkt worden. Volgens DAB Loodswezen, de bevoegde afdeling van de Vlaamse overheid, komt er wellicht vrijdagnamiddag nog een bemiddelingsvoorstel van de sociaal bemiddelaar. Dat kan de acties mogelijk nog tegenhouden.

In Gazet van Antwerpen klaagt VSOA aan dat de Vlaamse overheid talmt met het uitvoeren van een zeven jaar oud protocolakkoord binnen het loodswezen. Het gaat onder meer over het samenvoegen van bepaalde loodstrajecten, wat volgens VSOA kostenbesparend is, doordat er geen loodsenwissels moeten plaatsvinden. Volgens secretaris Jos Mermans wordt ook de eerder beloofde opname van privéanciënniteit niet uitgevoerd en vraagt men een gelijkschakeling van loon op het zogenaamde "hoofdtraject". Kustloodsen zouden daarvoor de helft meer krijgen dan zeeloodsen.

Volgens Tony Verresen, directeur van de DAB Loodswezen, kunnen de acties mogelijk nog voorkomen worden. "Er zal waarschijnlijk een voorstel tot bemiddeling doorgestuurd worden in de loop van de namiddag. De bedoeling is wel om de actie niet te laten doorgaan."

VSOA wacht nu op nieuws. "We zijn donderdag met een redelijk goed gevoel van onze toelichting bij Vlaams minister Hilde Crevits vertrokken, maar we moeten zien of het aankomend voorstel ernstig is, natuurlijk", aldus Mermans.

Bron : Belga

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten