Regering hypothekeert pensioenoverleg

(15/06/15) - Vandaag hebben meer dan 6 000 actieve en gepensioneerde werknemers actie gevoerd bij de Rijksdienst voor Pensioenen, gevestigd in de Brusselse Zuidertoren.

Deze bijeenkomst werd door het ABVV, het ACV en de ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront georganiseerd om de vakbondseisen over pensioenen kracht bij te zetten en om te protesteren tegen de aangekondigde maatregelen en de maatregelen die de regering nog vóór de oprichting van het Nationaal Pensioencomité genomen heeft.

De drie vakbonden verwijten de regering dat die het overleg, dat in het Nationaal Pensioencomité zou moeten plaatsvinden, uitholt. De regering heeft immers in de ministerraad beslist de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken tot 67 en heeft ook de toegang tot vervroegd pensioen en tot stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het voormalige brugpensioen) verstrengd. Dan zijn er nog de beperkende maatregelen in verband met tijdskrediet eindeloopbaan. Op die manier zorgt de regering voor een scheeftrekking van het debat over de zwaarte van het werk, de levensverwachting in goede gezondheid en over de eindeloopbaanregelingen waardoor werknemers langer actief zouden kunnen blijven.

Voor het ACV, het ABVV en de ACLVB is het absurd de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar, terwijl de jeugdwerkloosheid ongeveer 25 procent bedraagt. Jongeren de toegang tot een stabiele baan bemoeilijken zal niet bijdragen tot de financiering van de toekomstige pensioenen en hypothekeert de kans van die jongeren -in het bijzonder zij die studies volgden- om ooit van een volledig pensioen te genieten. Dit verplicht ze misschien wel om langer te werken, zelfs na 67 jaar. Hetzelfde geldt voor ambtenaren, van wie de regering de diplomabonificatie voor de studiejaren wil afschaffen voor de berekening van de loopbaan.

Fotoreportage

Naast die grieven stellen de drie bonden eigen eisen voor in verband met pensioenen en de eindeloopbaan. ABVV, ACV en ACLVB eisen:

  • het integraal behoud van de automatische indexering van de lonen en de sociale uitkeringen en de welvaartsvastheid ervan;
  • een versterking van de wettelijke pensioenen;
  • een minimumpensioen dat gelijk is aan het interprofessioneel minimumloon (vandaag 1.500 euro) en een inhaalbeweging voor de oudste pensioenen, rekening houdend met het feit dat onze pensioenen tot de laagste van Europa behoren: 20 procent van de gepensioneerden leeft immers onder de armoedegrens;
  • naleving van de huidige gelijkstellingsregels voor inactiviteitsperiodes bij de berekening van de loopbaan en van het pensioen, met inachtneming van de specificiteit van de loopbaan van vrouwen;
  • het behoud van de verworven rechten voor overheidspensioenen.

De drie vakbonden zijn bovendien beducht voor de intenties van de regering om enkele voorstellen uit het expertenrapport over de pensioenen gewoon over te nemen. Zo gaat het onder meer over het systeem van de pensioenpunten, een volstrekt ondoorzichtig stelsel dat enkel bedoeld is om de wisselvalligheden van de conjunctuur en van de staatsbegroting op de toekomstige gepensioneerden zelf af te wentelen. ACV, ABVV en ACLVB zijn ook gekant tegen de uitbouw van privépensioenen ten koste van het wettelijke pensioen (repartitiestelsel). De drie vakbonden zijn van mening dat het wettelijk pensioen financieel houdbaar is en blijft en dat dit bovendien het enige is dat  de stabiliteit en duurzaamheid van ons pensioenstelsel kan garanderen.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten