Sociaal Fonds Warrant

VZW 353068 (BS 13-6-1968)

Opgericht in 1968, heeft het Sociaal Fonds Dokter Warrant als doel de verbondenheid te bevorderen tussen de leden van de groep VSOA-FGGA en het ACLVB, alsook morele en materiële bijstand te verlenen aan de leden die tijdens hun beroepsloopbaan of later te kampen hebben met moeilijkheden. U kunt lid worden indien u tewerkgesteld bent in een Federale, Gemeenschaps en Gewestadministratie. U dient in orde te zijn met uw bijdrage bij de groep VSOA-FGGA of ACLVB, zelfs indien u gepensioneerd bent.

Na 1 jaar lidmaatschap bij het Sociaal Fonds Dokter Warrant, kan het lid in aanmerking komen voor volgende sociale voordelen:

  • In geval van hospitalisatie of ernstige ziekte, kunnen fondsen worden voorgeschoten voor de betaling van facturen of medische honoraria;
  • Een lening, met een lage intrest, kan bekomen worden om het hoofd te bieden aan uitzonderlijke financiële problemen;
  • Gratis juridisch en sociaal advies;
  • Premies ter gelegenheid van uw huwelijk, geboorte in het gezin, bij pensionering en overlijden (bijkomend bij deze toegekend door de groep FGGA);
  • Eenmalige tussenkomst per jaar bij een verblijf in een vakantiecentrum uitgebaat door de liberale mutualiteit (Cosmopolite of Liberty te Blankenberge).

De aanvragen tot tussenkomst dienen met de nodige bewijsstukken schriftelijk gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van het Fonds Dokter Warrant, Fonteinstraat 15 – 1502 Lembeek.
Het dagelijks bestuur zal elke gegronde aanvraag onderzoeken en de beslissing dienaangaande kan achteraf niet betwist worden.

Om deze voordelen te kunnen genieten, volstaat een bijdrage van
€ 12 te storten op rekening BE 39 0010 3284 8219.

Om in aanmerking te komen voor het volgend jaar, dient u deze bijdrage te hernieuwen vóór 15 december. Uw individuele storting geldt als enig bewijs van aansluiting.

Opgelet : bij het lidmaatschap is een verzekering voorzien, ongeval met overlijdenskapitaal ten bedrage van
€ 3.000 toegekend aan de rechthebbenden. Deze verzekering is nominatief en gaat in op 1 januari.

Indien u meer inlichtingen wenst, contacteer dan Mevrouw Ingrid Heylen op het telefoonnummer 02/201 19 77 van het secretariaat FGGA.

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten