Editoriaal van de Algemene Voorzitter VSOA Jan Eyndels : Stop het vakbonds-bashen

Algemeen voorzitter Jan Eyndels
Algemeen voorzitter Jan Eyndels

(01/05/13) - Net op een moment dat vakbonden meer dan ooit nodig zijn, krijgen we opnieuw kritiek uit politieke hoek te slikken. Open Vld-senator Nele Lijnen ( gewezen Vivant : hoe liberaal is Open Vld nog ? ) riep in een resolutie op om onder andere de werkloosheidsuitkeringen niet langer door de vakbonden te laten uitbetalen maar exclusief door de overheid.

MR-volksvertegenwoordiger Olivier Destrebecq stelt voor om de stakingsvergoedingen te belasten. Beiden hebben maar één doel: ze willen de invloed van de vakbond in onze samenleving breken, en dit op een platte populistische wijze. Het steekt dat de syndicalisatiegraad in België blijft stijgen.Het raakt ons vooral omdat de aanvallen eens te meer uit “liberale” hoek komen. Het sociaal liberalisme van onze vakbond wordt door zogenaamde geestesgenoten op de korrel genomen. Wij kunnen dit niet langer dulden en zullen blijven reageren. Het is onbegrijpelijk dat de waarde van het middenveld niet ernstig wordt genomen. Het is ronduit teleurstellend dat politici zich vaak door bewegingen en groeperingen laten informeren die veel minder volk vertegenwoordigen dan de syndicale bewegingen.

Aan de heer Destrebecq antwoorden wij dat de stakingsvergoedingen een uiting van solidariteit zijn met werknemers in moeilijkheden, dat zij uitbetaald worden voor het loonverlies waar zij niet verantwoordelijk voor zijn, en dus niet kunnen worden belast. Wat stelt hij zich voor? Hadden we voor mijnheer Destrebecq de werknemers van Ford-Genk of Arcelor-Mittal in de steek moeten laten? Aan mevrouw Lijnen zouden wij het volgende willen duidelijk maken. De vakbonden krijgen een aandeel voor de betaling van de werkloosheidsuitkeringen. Deze tussenkomst wordt gecontroleerd, en we benadrukken “gecontroleerd”,  door de RVA, door het Rekenhof, en betaald per dossier en per prestatie van de vakbond. Indien de staat deze service zelf zou verschaffen, dan zou deze veel duurder zijn dan wanneer de vakbond de uitbetaling doet. Studies bewijzen dat.

Jan Eyndels :“Het VSOA wil een vooruitstrevende en moderne syndicale werking tonen waarbij de kwalitatieve dienstverlening aan de leden primeert”

Het is een fundamenteel recht van de vakbond om werklozen te helpen om opnieuw een job te vinden, maar hen evenzeer te helpen wanneer zij het moeilijk hebben en niet dadelijk een andere job vinden. “Solidariteit” heet dat. We kunnen ons niet inbeelden dat mevrouw Lijnen hier iets tegen zou hebben.
Natuurlijk zijn deze aanvallen het gevolg van wat er bij de christelijke vakbond is gebeurd. Wij zullen ons over de Belfiusaffaire niet uitspreken.  Iedereen moet voor eigen deur vegen. Maar door dit voorval alles op één hoop keren, is puur populisme.

In de beeldvorming worden de vakbonden al geruime tijd als conservatieve krachten afgeschilderd. Wel, daar wil het VSOA ook niet in één zak gestopt worden. Het VSOA wil een vooruitstrevende en moderne syndicale werking tonen waarbij de kwalitatieve individuele dienstverlening aan de leden primeert. Wij willen niet de hakken in het zand zetten maar valabele hervormingen ondersteunen. Wij zijn niet voor het botte stakings- en betogingssyndicalisme, maar halen deze wapens alleen uit onze kast als het écht nodig is. Bovendien koesteren wij de vrijheid om zich te verenigen en de vrijheid om te vergaderen en voor onze rechten op te komen. Ook daar kunnen liberalen toch moeilijk tegen zijn? Het meest stuitend vinden wij dat het bestaan van de vakbonden zelf in vraag wordt gesteld. Onbegrijpelijk. Onder druk van de vakbonden hebben werknemers door de jaren heen een aantal rechten opgebouwd. Zonder de vakbonden zouden arbeiders en bedienden niet staan waar ze nu staan. Denk de vakbonden vandaag weg en we zouden niet kunnen behouden wat we in het verleden verworven hebben. Vooral nu niet. We leven immers in moeilijke tijden waar het voor beleidsvoerders erg verleidelijk is om te knagen aan de verworven rechten inzake wedden, uurregelingen, vakantie, arbeidsreglementering en pensioenen. Precies dàt willen vakbonden vermijden.

Sommige politieke partijen zouden toch eens goed moeten beseffen dat de vakbonden in ons land nog wel degelijk een zeer groot draagvlak hebben en burgers (en kiezers!) vertegenwoordigen die moeten verdedigd worden. Wij bekijken dit niet in termen van machtsverhoudingen, maar puur uit het oogpunt van de belangenverdediging. De belangen die wij verdedigen zijn de belangen van een bijzonder groot gedeelte van de bevolking. Stop dus het vakbonds-bashen! Ik hoop dat mevrouw Lijnen en de heer Destrebecq dit eens aan hun partijen duidelijk maken.

Jan Eyndels
Algemeen voorzitter VSOA

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten